Campdomus, Estudi d’Arquitectura

Campdomus és un despatx d'arquitectura i urbanisme, amb una dilatada experiència professional des de 1976.

Està format per un equip pluridisciplinar d'arquitectes, arquitectes tècnics i enginyers, que pot desenvolupar qualsevol tasca professional relacionada amb la construcció:

- Projectes d'arquitectura (edificació i urbanització)
- Projectes d'activitats
- Planejaments urbanístics
- Direccions d'obra (Coordinació de Seguretat i Salut, Control de qualitat...)
- Project Management
- Certificats i gestions (Cadastre, topografia...)
- Cèdules d'habitabilitat, Certificats Energètics

 

 

 

 

Si el client així ho desitja ens podem encarregar de tot el procés constructiu: Projecte, licitació, coordinació de l'obra, control de qualitat i entrega de l'obra claus en mà amb els certificats finals d'obra.

Realitzem estudis previs i avant-projectes sense compromís per tal d’analitzar l’encaix de la idea abans d’avançar amb el projecte de l’edifici.