Sobre Nosaltres

Campdomus és un despatx d’arquitectura i urbanisme, amb una dilatada experiència professional des de 1976.

Està format per un equip pluridisciplinar d’arquitectes, arquitectes tècnics i enginyers, que pot desenvolupar qualsevol tasca professional relacionada amb la construcció:

 Projectes d’arquitectura (edificació i urbanització)
– Projectes d’activitats
– Planejaments urbanístics
– Direccions d’obra (Coordinació de Seguretat i Salut, Control de qualitat…)
– Project Management
– Certificats i gestions (Cadastre, topografia…)
– Cèdules d’habitabilitat, Certificats Energètics

Si el client així ho desitja ens podem encarregar de tot el procés constructiu: Projecte, licitació, coordinació de l’obra, control de qualitat i entrega de l’obra claus en mà amb els certificats finals d’obra.

Realitzem estudis previs i avant-projectes sense compromís per tal d’analitzar l’encaix de la idea abans d’avançar amb el projecte de l’edifici.