Treballem les diferents escales de l’arquitectura, des dels àmbits i sectors urbanístics fins al detall de la construcció.

En el nostre despatx d’arquitectura realitzem plans parcials urbanístics, projectes de reparcel·lació, projectes d’urbanització, canvis d’usos urbanístics, al.legacions urbanístiques, juntes de compensació etc.

Tenim molta experiència en resoldre problemes derivats del sòl, diversos tipus d’afectacions, gestió d’estudis sectorials, etc…

Urbanisme

Concursos