El futur és la rehabilitació dels edificis.
A Campdomus som especialistes en rehabilitació d’edificis i en la nostra trajectòria professional hem intervingut en la reforma i rehabilitació edificis històrics i culturals, ja siguin públics o privats. Moltes d’aquestes intervencions s’enmarquen dins d’edificis catalogats per ser béns culturals d’interès arquitectònic.

Un cop analitzat l’edifici a intervenir i el programa funcional que es requereix, analitzem totes les possibilitats per tal d’ajustar els requisits demandats amb la millor solució tècnica, constructiva i econòmica

També tramitem els projectes amb les pertinents administracions per tal d’optar, si és possible, a les diferents convocatòries d’ajudes a la rehabilitació i accessibilitat d’edificis.

Rehabilitació

Interiorisme